Regulamin

                                                                                                                                                                 Regulamin
1.Sklep internetowy jest prowadzony przez firmę ELKAM zarejestrowaną w Polsce, z siedzibą w Warszawie, Wolumen 53 paw.56 01-912 Warszawa.
2.Kupującym może być osoba fizyczna pełnoletnia lub osoba prawna.
3.Zamówienia można składać: - za pośrednictwem strony internetowej, - telefonicznie pod numerem telefonu: 22-425-13-30 (pon-czw 9-18),(pt 9-17) (sob 9-15) (nie 8-14) - poprzez email: elkam@phu-elkam.pl.
4.Ceny towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
5.Zamówienia drogą elektroniczną, można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.Zamówienia złożone po godz. 15.00 oraz w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.
6.Kupujący jest zobowiązany do podania numeru telefonu oraz adresu e-mail, pod którymi możliwe będzie potwierdzenie zlecenia oraz pełnego adresu w celu realizacji zamówienia. Koszt wysyłki dla zamówień detalicznych o wartości co najmniej 500 zł netto jest gratis.
6a.W przypadku zamówień hurtowych, jest to 1500 zł netto. Dla zamówień z dostawą poza granice naszego kraju, koszt wysyłki jest ręcznie naliczany przez pracownika sklepu, po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, bez podania przyczyny. Z formy płatności "przy odbiorze" (pobranie), można skorzystać tylko w przypadku zamówień o wartości nie przekraczającej 2000 zł. W przypadku zamówień z formą płatności przedpłata na konto, obowiązuje 7 dniowy termin płatności. Po jego upływie, zamówienia są automatycznie anulowane. Uwaga: paczki są wysyłane dopiero po zaksięgowaniu wpłaty! Nie uwzględniamy potwierdzeń!!! Większość towarów dostępna jest od ręki i termin realizacji zamówień wynosi: 24 - 48 h (dni robocze). Niektóre artykuły są na zamówienie, w tym przypadku termin realizacji zamówienia jest ustalany indywidualnie. Nie przekracza on jednak 2 tygodni.
7.Zawartość portalu phu-elkam.pl nie stanowi oferty handlowej. Informacje dotyczące sprzętu prezentowanego w portalu phu-elkam.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów. phu-elkam.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.
7a.Formy płatności: 1) przelew na konto 2) pobranie - płatność za towar dostarczona kurierowi w momencie jego otrzymania 3) system szybkich przelewów: Platnosci.pl 4)  system PayPal 5) zakup na raty: Santander Do cen towarów doliczone zostają koszty wysyłki dostępne na stronach phu-elkam.pl
8.Towary są dostarczane pod wskazany adres za pośrednictwem przesyłki kurierskiej lub Poczty Polskiej. Podczas odbioru towaru, Kupujący jest obowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki i jeśli jej stan sugeruje wcześniejsze otwarcie lub zniszczenie zawartości, Kupujący winien sprawdzić poprawność działania sprzętu w obecności kuriera. Reklamacje dotyczące uszkodzeń podczas transportu będą rozpatrywane jedynie w przypadku przedstawienia protokołu uszkodzenia podpisanego przez kuriera.Fakturę VAT wystawiamy, jeśli Zamawiający wypełni odpowiednie do tego dane (nazwa firmy, NIP) w "FORMULARZ-u ZAMÓWIENIA".

Zwrot towaru przez konsumenta
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,
może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia
kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z
dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może
odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu, którego
wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy.
2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany
do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta
lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku
umowy, która:
a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach
- od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w
posiadanie pierwszej z rzeczy;
2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
4. W celu rozpatrzenia reklamacji potrzebny będzie dowód zakupu rzeczy w naszym sklepie, w przypadku braku dowodu zakupu reklamacja nie będzie wogóle rozpatrzona.
5. Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w
terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.
6. Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. firma  Elkam Michał Kamiński nie zwraca konsumentowi
kosztów przesyłki..
7. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania
zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do
chwili odstąpienia od umowy.
8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na
odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z
dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu
do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną
zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem
świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo
odstąpienia od umowy;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
5) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,
jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Opis procedury reklamacyjnej:

Kupujący może składać reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem elkam@phu-elkam.pl, Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub w przypadku usług zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci otrzymane od Kupującego płatności w całości za towar, jeśli nie nosi śladów użytkowania, oraz koszt wysyłki tj. podany w opisie zwracanego produktu najtańszy koszt wysyłki z doręczeniem pod wskazany adres. Jeśli przedmiot zwrotu nosi ślady użytkowania, Sprzedający ma prawo wycenić zaistniałe szkody i pomniejszyć wartość zwracanego przedmiotu o tą wartość, informując wcześniej Kupującego o jaką wartość Sprzedający pomniejszył wartość zwracanego przedmiotu. Jeśli zwracany towar znacząco odbiega od stanu w jakim został dostarczony Kupującemu, Sprzedający może odmówić zwrotu towaru.
Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: elkam@phu-elkam.pl Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Przesyłkę należy nadać na adres: ELKAM LP-ELEKTRONIK, ul. Wolumen 53 Pawilon 56, 01-912 Warszawa

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru, Kupujący musi liczyć się z tym, że kwota ta uzależniona jest od wybranej przez Kupującego formy zwrotu.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… Dane do zwrotu płatności:
1. Na numer konta (jeśli jest) ........................................................................................
2. Na adres pocztowy: ..................................................................................................Imię i nazwisko………………………………………………………….
Login Allegro……………………………………………………………..
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie ul. Sienkiewicza 3.  
Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.


Odstąpienie od umowy i reklamacja
 Elkam Michał Kamiński, NIP: 118-187-85-91, REGON: 142463075

Nr wpisu do EDG: 5883  
Ewidencję prowadzi Wójt Gminy Stare Babice,  

Adres siedziby firmy oraz reklamacji i zwrotu wysyłek:
ELKAM LP-ELEKTRONIK, ul. Wolumen 53 Pawilon 56, 01-912 Warszawa
tel. 224251330
mail: elkam@phu-elkam.pl  
godziny otwarcia:
Poniedziałek-czwartek 9.00-18.00
Piątek 9.00-17.00
Sobota 9.00-15.00
Niedziela 8.00-14.00


Z poważaniem zespół Elkam